Weervissers voegen twee weren samen tot een groot weer

De weervissers van firma Van Dort uit Bergen op Zoom gooien het komend seizoen over een andere boeg. De twee weervisserijen die staan opgesteld op de Speelmansplaten in de Oosterschelde, nabij de Bergse Diepsluis, worden samengevoegd tot één groot weer. De nieuwe opstelling biedt op de eerste plaats praktische voordelen. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2022 gestart en zouden vóór de start van het ansjovisseizoen, begin mei, moeten zijn afgerond.

De weervissers speelden al een aantal jaren met de gedachte om afscheid te nemen van één van de in totaal drie weren die de firma sinds 2012 bevist. In de praktijk bleek het namelijk krap om in één periode van laag water drie visserijen te bevissen. Naast de twee weren op de Speelmansplaten beschikt Van Dort nog over een derde en meest zuidelijk gelegen visserij op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat, op zo’n dertig minuten varen van de Speelmansplaten. Omdat elke visserij op een ander moment en binnen beperkte tijd bevist moet worden, is de volgorde en snelheid waarin de visserijen worden afgewerkt cruciaal. “Het was vanaf de Kraaijer altijd haasten om op tijd terug te zijn om nog bij de laatste visserij op de Speelsmansplaten te kunnen vissen”, legt weervisser Henk van Schilt uit. Door nog maar twee weren te bevissen, zitten de weervissers ruimer in de tijd. Van Schilt: “Voortaan gaan we eerst naar de nieuwe weer op de Speelmansplaten en dan door naar de Kraaijer. Onderweg kunnen we de vis dan uitzoeken; als er vis is natuurlijk.”

Dat laatste is allerminst een zekerheid. De afgelopen drie jaar is er amper ansjovis gevangen. Na het slechte seizoen van vorig jaar werd er door de firma Van Dort zelfs over stoppen gesproken, als de vangsten opnieuw tegenvallen. “Daarom is dit ook het moment om die weren samen te voegen”, legt van Schilt uit. “Als je goed vangt, dan ga je niks veranderen. Maar nu hebben we niks te verliezen.”

In het najaar van 2022 is de firma Van Dort, met hulp van vrijwilligers van Stichting Behoud Weervisserij, gestart met de werkzaamheden. De nog bruikbare houten staken van de bestaande weren worden eruit gehaald en nog hetzelfde tij op een nieuwe positie teruggezet. De vleuken van de nieuwe ‘megaweer’ in aanbouw zijn straks zo’n 1500 tot 2000 meter lang. Bijna twee keer zo lang als in de oorspronkelijke situatie. Maar doordat er één visserij volledig komt te vervallen is er per saldo 500 meter minder hout nodig. “Door de langere vleuken en verplaatsing van het fuikgat proberen we de Speelmansplaten met één weer af te vissen”, verklaart Van Schilt. De werkzaamheden zouden vóór aanvang van het nieuwe ansjovisseizoen in mei moeten zijn afgerond. Tijdens de toeristische vaartochten naar de weervisserij, die ook in mei van start gaan, kan het publiek de ‘megaweer’ met eigen ogen aanschouwen.

Comments

  1. Hopelijk geeft het resultaat, na al het werk dat gedaan is.

  2. Wens jullie een SUPER goede vangst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *