Historie

Stichting Behoud Weervisserij heeft inmiddels een rijke historie opgebouwd. Op deze pagina hebben we de meest bepalende en vermeldenswaardige gebeurtenissen in chronologische volgorde onder elkaar gezet. Laat u meevoeren door ruim 23 jaar inzet voor behoud van de weervisserij.

17 januari 1997

Oprichting Stichting Behoud Weervisserij

De stichting wordt op 17 januari 1997 opgericht in restaurant ‘Vistro Hildernisse’ (thans gesloten) door Ruud van Meggelen, Nic Grosfeld, Pieter Paul Eilander, Willem Pleune, Luud van de Ven en Toine van der Vliet. In het oprichtingsjaar (1997) zijn alleen Cor van Dort en Piet Landa als weervissers actief op de Oosterschelde.

Het doel van de stichting is het behouden van het ambacht weervisserij zoals dat al eeuwen in het oostelijk deel van de Oosterschelde plaatsvindt. Impliciet betekent dit dat de stichting zich ten doel stelt ervoor te zorgen dat de overgebleven weervissers beroepsmatig actief kunnen blijven.

Bestuurswisseling

Volledige bestuurswisseling en opstelling van projectplan ‘Weervisserij, nieuwe pijler voor de vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal’. Jan van Paassen, die gedurende 30 jaar actief was voor de beroepsvisserij van Scheveningen, is de nieuwe voorzitter. Piet Landa, Gijs Asselbergs en Marc van der Steen maken het bestuur compleet.

2010
September 2011

Start uitvoering projectplan weervisserij

Start uitvoering van het projectplan met als speerpunten: restauratie van de bestaande monumentale weren, aanleg van een derde weer op Hooge Kraaijer (Tarweplaat), opleiding van vissers ten behoeve van bestaande en nieuwe weren en het toeristisch op de kaart zetten van de weervisserij.

Restauratie

Start restauratie van de twee bestaande weren op de Speelmansplaten.

Maart 2012
Mei 2012

Toerisme en educatie

Start toeristische vaartochten naar de weervisserij en presentatie van educatieprogramma ‘Me zijn in de weer!’, met als doel leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool kennis te laten maken met de weervisserij. Het programma bestaat uit een voorbereidingsles, een vaartocht en verwerkingsles.

Informatiepaneel

Sinds 22 juni 2012 staat aan de Oesterdam, nabij de Bergse Diepsluis, een informatiepaneel. Het paneel geeft een mooi beeld van de weervisserij, de historie en de werking ervan. Vanuit de positie van het informatiepaneel zijn de 1e en 2e visserij goed te zien.

Juni 2012
Augustus 2012

Start aanleg derde weer

Een unieke gebeurtenis is de (her)aanleg van een derde visserij op Hooge Kraaijer (Tarweplaat). In augustus werd gestart met het steken van de staken. De werkzaamheden werden op 21 september 2012 afgerond.

Derde boot

Start van de bouw van de nieuwe vissersboot voor de bevissing van de derde weer op zandplaat Hooge Kraaijer (Tarweplaat).

Oktober 2012
Mei 2013

In gebruik name derde weer en doop nieuwe vissersboot

In gebruik name van de derde weer op zandplaat Hooge Kraaijer (Tarweplaat) en doop nieuwe vissersboot BZ3. De sloep werd gedoopt door de dochters van de Commissaris van de Koning van Zeeland, Han Polman – tevens oud-burgemeester van Bergen op Zoom.

Start bouw fluisterboot

Start van de bouw van een aluminium elektrisch aangedreven fluisterboot die ingezet zal worden voor toeristische vaartochten naar de weervisserij.

Januari 2014
September 2015

Held van de smaak 2015

Cor van Dort (83; links op de foto) wint de publieksprijs van de Held van de Smaak Nederland Verkiezing 2015. Een prachtige waardering voor het levende monument en ambassadeur van de weervisserij en Bergse ansjovis.

Eerste deelname aan Proefmei

ProefMei is sinds 2008 hét culinair en cultureel festival in Bergen op Zoom dat in het teken staat van proeven, genieten en elkaar ontmoeten. Op ProefMei presenteren restaurants gerechten aan het publiek en is er veel aandacht voor de befaamde drie A’s: Ansjovis, Asperges en Aardbeien. Stichting Behoud Weervisserij verzorgde voor het eerst – en als enige niet-restaurant – een menu met uiteraard ansjovis en andere lekkernijen uit de Oosterschelde.

Mei 2015
Juni 2015

Start De Verhalenkamer

Start van De verhalenkamer van de weervisserij – een initiatief bestaande uit drie ronden waarbij een groep van 75 mensen aan boord ging van een rondvaartboot om rondom de drie weervisserijen in het oostelijk gedeelte van de Oosterschelde te varen. Het doel van dit initiatief was om verhalen en herinneringen uit verleden en heden van de weervisserij los te maken. De Verhalenkamer werd georganiseerd in samenwerking met museum het Markiezenhof, sinds 1 juli 2015 onderdeel van het Cultuurbedrijf van de Gemeente Bergen op Zoom.

Boek De weervissers van Bergen op Zoom

Presentatie van het boek ‘De weervissers van Bergen op Zoom’ op het symposium Erfgoed & Erfgenamen dat de afsluiting vormde van De verhalenkamer van de weervisserij. Het boek behandelt in bijna 300 pagina’s de historie en het heden van de weervisserij op de Oosterschelde, die onlosmakelijk verbonden is met Bergen op Zoom. Het boek werd in een beperkte oplage (1500 exemplaren gedrukt) en was binnen een mum van tijd uitverkocht.

November 2015
Mei 2017

Bijliggen

Start met het zogenaamde bijliggen door vrijwilligers van Stichting Behoud Weervisserij. Eén van de grootste concurrenten van de vissers zijn aalscholvers. Naarmate de vis bij afgaand water de fuik in wordt gedreven, verzamelen de aalscholvers zich op de staken om zich tegoed te doen aan de vangst. Om te voorkomen dat de fuik leeg is, voordat de vissers arriveren, positioneren vrijwilligers zich bij toerbeurt in een bootje bij de weer om als vogelverschrikker op te treden. Dit bijliggen start zo’n vier uur voordat er daadwerkelijk gevist kan worden.

Premiere film Cor & Henk, weervissers van de Oosterschelde

Première van de film Cor & Henk, weervissers van de Oosterschelde op filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Een 50 minuten durende documentaire waarvoor filmmaker Edward Snijders weervissers Cor van Dort en Henk van Schilt gedurende een jaar volgde.

September 2017
November 2017

Film Cor & Henk in Bergen op Zoom

In navolging van de première in Vlissingen werd de film over de weervissers drie keer in de bioscoop van Bergen op Zoom vertoond. In totaal trokken de drie voorstellingen zo’n 900 bezoekers – een aantal dat alle verwachtingen overtrof.

Vlaamse trekpaarden helpen de weervissers

In december en januari wordt er hout gekapt waarmee in de maanden februari, maart en april de weren worden hersteld. Dit gebeurt in door Brabantse Landschap aangewezen bospercelen. Op deze manier draagt de weervisserij bij aan verantwoord landschapsbeheer en een duurzame, verantwoorde keten.

Het (zware) hout moet uit de bospercelen worden gehaald – een zwaar, arbeidsintensief werk. In de winter van 2018 kregen de weervissers hierbij hulp van Belgische trekpaarden. Dit leverde een fotogeniek schouwspel op dat de nodige media-aandacht genereerde.

Januari 2018
September 2018

Nieuwe voorzitter: Wim Musters

Wim Musters – kleinzoon van Willem Landa, een van de vele weervissers uit de jaren ‘50 en begin jaren ‘60 van de vorige eeuw – neemt voorzitterschap over van Jan van Paassen, een van de grondleggers van de stichting. Van Paassen blijft aan de stichting verbonden als adviseur.

Bijschrijving in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Het ambacht weervisserij wordt officieel bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De bijschrijving is een onderkenning dat een erfgoedgemeenschap zich actief en bewust inzet voor het in stand houden en doorgeven haar immaterieel erfgoed. Op de foto (v.l.n.r.): Cor van Dort, Leo Adriaanse (toenmalig Hoofd Kenniscentrum Immaterieel Erfhoed Nederland), Frank Petter (burgemeester Bergen op Zoom) en wijlen Wim Musters (voorzitter Stichting Behoud Weervisserij)

September 2018
November 2018

Voorzitter Wim Musters overleden

Nog geen drie maanden na zijn aanstelling komt Wim Musters te overlijden na een noodlottige val in huis. Oud-voorzitter Jan van Paassen neemt als interim-voorzitter de taken van Musters over.

Nieuwe voorzitter: Kees Coppens

Kees Coppens neemt het voorzitterschap over van interim-voorzitter Jan van Paassen. Coppens, van oorsprong akkerbouwer, heeft gedurende vijfentwintig jaar diverse bestuursfuncties vervuld bij ZLTO West-Brabant. Daarnaast heeft hij ruim elf jaar – tot aan zijn pensioen medio 2016 – deel uitgemaakt van het dagelijks en algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Een groot aantal jaren was hij tevens loco-dijkgraaf.

Maart 2019
Augustus 2019

Op ansjovistocht in Denkend aan Holland (Omroep MAX)

In de uitzending van 26 augustus bezochten André van Duin en Janny van der Heijden voor het programma Denkend aan Holland (Omroep MAX) de winkel van firma Van Dort voor een portie verse ansjovis. Na de uitzending wisten mensen uit heel Nederland Van Dort te vinden voor (ingemaakte) ansjovis.
Foto: MAX Vandaag / RJRFotografie.nl

Ansjovis vangen op authentieke wijze in BinnensteBuiten

Op 15 april besteedde het tv-programma BinnensteBuiten (KRO-NCRV) uitgebreid aandacht aan de authentieke wijze waarop firma Van Dort nog altijd op ansjovis vist. In de aflevering van 15 april voer chef-kok en culinair expert Alain Caron een dagje mee met de vissers en bereidde hij samen met Rian van Dort een hoofdgerecht met – hoe kan het ook anders – Bergse ansjovis in de hoofdrol. De aflevering en fragmenten zijn nog terug te kijken via deze link. Ook deze uitzending resulteerde weer in de nodige aanloop en bestellingen bij Van Dort. Op de foto: Alain Caron (l) en Henk van Schilt.
Foto: screenshot BinnensteBuiten / KRO-NCRV

April 2020
April 2020

Geen toeristische vaartochten naar de weervisserij

Voor het eerst sinds 2012 heeft de stichting – als gevolg van de coronacrisis – geen toeristische vaartochten naar de weervisserij kunnen uitvoeren.