Over de stichting

De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het bevorderen en in stand houden van de ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen en omstandigheden te bevorderen waardoor het voor weervissers uit Bergen op Zoom en omgeving mogelijk zal blijven om de weervisserij in de toekomst te continueren op dezelfde of vergelijkbare wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt. In de praktijk zijn er drie kernactiviteiten te onderscheiden:

 1. Het organiseren van toeristische vaartochten ยป naar de weervisserij
 2. Het werven en inzetten van vrijwilligers ter ondersteuning van de weervissers
 3. Het genereren van publiciteit voor de weervisserij en aanverwante activiteiten – via de media en door deelname aan evenementen

Waarden weervisserij

Behoud van de weervisserij

In de periode 2010-2013 heeft de Stichting Behoud Weervisserij (hierna: stichting) zich gericht op het opknappen van de twee weervisserijen en de bouw van een derde weervisserij, die in 2013 volop in de vangst is gegaan. Het bijbehorend materieel heeft het noodzakelijke onderhoud gehad en een nieuwe vissersboot is gebouwd. De toeristische en educatieve ontwikkeling heeft een stevige impuls gekregen door het organiseren van 24 vaartochten naar de weervisserij in periode 2012 t/m 2014. Hierdoor hebben circa 1.200 mensen de weervisserij bezocht. Een lesbrief voor de groepen 7 en 8 van de basisschool is ontwikkeld en wordt sinds begin 2012 aangeboden aan 120 basisscholen op de Brabantse Wal en het oostelijk deel van Zeeland. De Stichting is een erkend leerbedrijf.

De weervisserij is echter meer dan het vangen van vis. Het is ook een oude traditie die hoort bij Bergen op Zoom en de Brabantse wal. De ansjovis is onderdeel van het AAA-menu bestaande uit Ansjovis, Asperges en Aardbeien. Wij willen deze unieke vorm van visserij en bijbehorende tradities voortzetten.

Weervisserij, pijler voor de vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal

De consument is in deze snelle en informatiegedreven maatschappij op zoek naar rustpunten, naar echte beleving waarbij de hang naar het verleden en cultuurhistorisch perspectief een steeds belangrijkere rol speelt. De Brabantse Wal biedt hierin meerwaarde: landschappelijk, cultuurhistorisch, recreatief. De weervisserij biedt tal van waarden voor de beleefbaarheid van het gebied voor bewoners en bezoekers de Brabantse Wal. De weervisserij is een pijler voor de vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal. De rode draad is het de bewoner en bezoeker van de Brabantse Wal alle aspecten van de weervisserij te laten beleven.

Belevingswaarde:

 • Historie weervisserij ontsluiten
 • Behouden culinaire beleving (AAA-menu)
 • Kappen hakhout op de Brabantse Wal, visnetten herstellen, weren en materieel onderhouden
 • Het aanschouwelijk maken van de visweren en van de oude vangsttechniek

Toekomstwaarde:

 • Oude tradities behouden
 • Bijdrage aan recreatieve ontwikkeling Bergen op Zoom

Gebruikswaarde:

 • Verkoop streekproduct aan restaurants Bergen op Zoom en aan bewoners via winkel in Bergen op Zoom
 • Toeristische beleving via vaartochten naar de weervisserij aan bewoners Brabantse Wal en toeristen
 • Bieden van stageplaatsen in de weervisserij en toeristische ontwikkeling voor MBO- en HBO-opleidingen als erkend leerbedrijf.