Het behoud

Het behoud

De weervisserij is al ten minste 350 jaar onlosmakelijk verbonden met Bergen op Zoom en de Brabantse Wal. Het ambacht is uniek in de wereld – alleen de firma Van Dort is nog beroepsmatig actief in de weervisserij – en daardoor kwetsbaar. Stichting Behoud Weervisserij zet zich sinds 1997 in om deze ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis in stand te houden.

De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het bevorderen en in stand houden van de ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen en omstandigheden te bevorderen waardoor het voor weervissers uit Bergen op Zoom en omgeving mogelijk zal blijven om de weervisserij in de toekomst te continueren op dezelfde of vergelijkbare wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt.

In de praktijk zijn er drie kernactiviteiten te onderscheiden:

  1. Het organiseren van toeristische vaartochten » naar de weervisserij
  2. Het werven en inzetten van vrijwilligers die de weervissers ondersteunen bij allerhande werkzaamheden
  3. Het genereren van publiciteit voor de weervisserij en aanverwante activiteiten en producten – via de media en door deelname aan evenementen