De Weervissers van Bergen op Zoom

Het boek De Weervissers van Bergen op Zoom  is uitverkocht.

Het boek gaat over de ontstaansgeschiedenis van het visgebied en de eeuwenoude vangstmethode, maar zit ook bomvol boeiende familieverhalen, prachtige foto’s en natuurlijk verrassende en vooral heerlijke recepten. Voor het eerst wordt de weervisserij vanuit verschillende invalshoeken belicht en samengebracht in één boek van 288 pagina’s. Vele unieke afbeeldingen komen uit familiealbums en zijn nooit eerder voor een breed publiek toegankelijk geweest. Na het lezen van De Weervissers van Bergen op Zoom voelt u zich erfgenaam van het prachtige erfgoed dat weervisserij is. Als toetje bevat het boek een DVD met bijzondere verhalen over de weervisserij en drie oude films.

SBW heeft getracht alle rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Aan hen die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op enig recht wordt verzocht contact op te nemen met SBW.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Knipsel collage beelden boek