Laatste nieuws

Weervisserij krijgt hulp van paarden

Op 6 januari aanstaande zullen twee paarden en hun menners de firma Van Dort en vrijwilligers van de Stichting Behoud Weervisserij helpen bij het verslepen van gezaagde staken. Deze staken worden in het vroege voorjaar gebruikt voor het herstel van de weren. Stichting Behoud Weervisserij nodigt belangstellenden van harte uit om deze authentieke arbeid te komen aanschouwen. Plaats van handeling is het bosperceel aan de Binnenbandijk 3 in Bergen op Zoom, ter hoogte van de perstoren.

De weervisserij is een zwaar en arbeidsintensief ambacht. Daarom ondersteunen vrijwilligers van de Stichting Behoud Weervisserij de firma Van Dort onder andere bij het bevissen van de weren. Veel mensen weten echter niet dat ook buiten het visseizoen het werk doorgaat. In de wintermaanden wordt er bijvoorbeeld hout gekapt waarvan nieuwe staken voor herstel van de weren worden gemaakt. Dit gebeurt in de maanden februari tot en met april.

Verantwoord landschapsbeheer
Het benodigde hout wordt gekapt in door Brabants Landschap aangewezen bosgebieden. Het gaat hierbij om bomen die schade (kunnen) veroorzaken aan de omgeving – bijvoorbeeld aan de riolering – en daarom (preventief) gekapt moeten worden. Op deze manier draagt de weervisserij bij aan verantwoord landschapsbeheer – één van de kerntaken van Brabants Landschap. Doordat het hout uiteindelijk weer gebruikt wordt voor de bouw en het herstel van de weren, is er sprake van een duurzame, verantwoorde keten.

Werkzaamheden
De zware staken worden met behulp van paarden – kosteloos ter beschikking gesteld door Ju met ‘t Peird uit Minderhoud (BE) – uit het bosperceel gesleept. De werkzaamheden starten op 6 januari rond 10:00 uur aan de Binnenbandijk 3 in Bergen op Zoom, ter hoogte van de perstoren. Vanaf de toren heeft men goed zicht op de werkzaamheden. Aan de voet van de toren is aan de dijkzijde is een trap die naar de toren leidt. Er is parkeergelegenheid aan de dijk bij het persgemaal of op de parkeerplaats van Bezoekerscentrum de Kraaijenberg.

Weer
Het doorgaan van de werkzaamheden is overigens onder voorbehoud en afhankelijk van het weer. Mocht er sprake zijn (geweest) van sneeuw- of hevige regenval, dan is het perceel niet begaanbaar en worden de werkzaamheden uitgesteld naar 13 januari a.s. (wederom onder voorbehoud, afhankelijk van de weersomstandigheden).