Privacybeleid

Stichting Behoud Weervisserij, gevestigd aan Bouwmanlaan 4 4614 AH Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Behoud Weervisserij
Bouwmanlaan 4
4614 AH Bergen op Zoom

Rick van Geel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Behoud Weervisserij. Hij is te bereiken via pr@behoudweervisserij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Behoud Weervisserij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Postcode
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pr@behoudweervisserij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Behoud Weervisserij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Behoud Weervisserij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Behoud Weervisserij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Behoud Weervisserij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. Gegevens verkregen bij boeking van vaartocht

PersoonsgegevenBewaartermijnReden
NaamTot 7 dagen na tochtContact en/of facturatie
AdresTot 7 dagen na tochtContact en/of facturatie
PostcodeTot 7 dagen na tocht*Contact en/of facturatie
WoonplaatsTot 7 dagen na tocht*Statistische analyse
TelefoonnummerTot 7 dagen na tochtContact m.b.t. tocht
E-mailadres**Tot 7 dagen na tochtContact m.b.t. tocht

*Uiterlijk 7 dagen na de vaartocht verwijderen wij alle persoonsgegevens m.u.v. van postcode en woonplaats. Deze gebruiken wij in geanonimiseerde vorm voor statistische analyse t.b.v. het jaarverslag.

**Indien u heeft aangegeven dat u geïnformeerd wil blijven worden over de weervisserij middels onze e-mailnieuwsbrief, dan bewaren wij uw e-mailadres totdat u zichzelf afmeldt (via de link onderaan elke nieuwsbrief) c.q. via een direct verzoek aan pr@behoudweervisserij.nl.

2. Inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief

PersoonsgegevenBewaartermijnReden
VoornaamTot uitschrijving*Personalisatie aanhef
AchternaamTot uitschrijving*Personalisatie aanhef
GeslachtTot uitschrijving*Personalisatie aanhef
E-mailadresTot uitschrijving*Verzenden nieuwsbrief

*Indien u heeft aangegeven dat u geïnformeerd wil worden over de weervisserij middels onze e-mailnieuwsbrief, dan bewaren wij uw e-mailadres totdat u zichzelf afmeldt (via de link onderaan elke nieuwsbrief) c.q. via een direct verzoek aan pr@behoudweervisserij.nl.

3. Aanmelding Vriend van de Weervisserij

PersoonsgegevenBewaartermijnReden
VoornaamMin. 1 jaar. Na uitschrijving tot het volgende jaarverslag*Administratie/facturatie
AchternaamMin. 1 jaar. Na uitschrijving tot het volgende jaarverslag*Contact en administratie/facturatie
AdresMin. 1 jaar. Na uitschrijving tot het volgende jaarverslag*Contact en administratie/facturatie
PostcodeMin. 1 jaar. Na uitschrijving tot het volgende jaarverslag*Contact en administratie/facturatie
WoonplaatsMin. 1 jaar. Na uitschrijving tot het volgende jaarverslag*Contact en administratie/facturatie
TelefoonnummerMin. 1 jaar. Na uitschrijving tot het volgende jaarverslag*Contact m.b.t. donateurschap
E-mailadresMin. 1 jaar. Na uitschrijving tot het volgende jaarverslag*Contact m.b.t. donateurschap

*Het donateurschap van Stichting Behoud Weervisserij is minimaal voor de periode van 1 jaar. Voor het einde van deze periode nemen wij met u contact op met de vraag of u uw donateurschap wilt verlengen (opnieuw voor de periode van 1 jaar). Indien u uw donateurschap wenst te beëindigen, dan bewaren wij uw gegevens nog maximaal 1 jaar, voor administratieve doeleinden, tot het volgende jaar verslag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Behoud Weervisserij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Behoud Weervisserij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Behoud Weervisserij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Voor meer informatie over cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze Cookie Statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Behoud Weervisserij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pr@behoudweervisserij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Behoud Weervisserij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Behoud Weervisserij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pr@behoudweervisserij.nl. Stichting Behoud Weervisserij heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.