Laatste nieuws

Nieuwe voorzitter voor Stichting Behoud Weervisserij

Na ruim 8 jaar heeft Stichting Behoud Weervisserij een nieuwe voorzitter. Jan van Paassen, een van de oprichters van de stichting, heeft per september de spreekwoordelijke voorzittershamer overgedragen aan Wim Musters.

Van Paassen, die inmiddels de respectabele leeftijd van 81 jaar heeft bereikt, was in 1997 samen met voormalig weervisser Piet Landa verantwoordelijk voor de oprichting van de stichting tot behoud van de weervisserij. Op hun initiatief werd het Projectplan Weervisserij opgezet, waarvoor in 2010 en 2011 de benodigde subsidies werden verkregen. Dit vormde destijds het startsein voor het herstel van de twee bestaande weren, de opbouw van een nieuw, derde weer en het opknappen van de vissersboten. Daarmee werd de ambachtelijke weervisserij, zoals deze al enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt, klaargemaakt voor een nieuwe toekomst.

Recreatie en educatie
Daarnaast werd er onder het voorzitterschap van de geboren Scheveninger Van Paassen gestart met de inmiddels populaire recreatieve vaartochten, diverse educatieve projecten om (basis)scholieren kennis te laten maken met de weervisserij en werving van vrijwilligers. Van Paassen, die gedurende 30 jaar actief was voor de beroepsvisserij van Scheveningen, heeft daarmee onmiskenbaar een cruciale bijdrage geleverd aan het behoud van de weervisserij en de basis gelegd voor de huidige organisatie.

Ervaren
Met opvolger Wim Musters heeft Stichting Behoud Weervisserij een ervaren bestuurder in de gelederen. Musters was tot maart van dit jaar gemeenteraadslid van het CDA in Bergen op Zoom. Dat heeft hij zestien jaar gedaan waarvan acht jaar als fractievoorzitter. Daarnaast was hij, onder meer als voorzitter van de Zonnebloem regio Bergen op Zoom en voormalig voorzitter van de reddingsbrigade, actief in het verenigingsleven. Als kleinzoon van Willem Landa, een van de vele weervissers uit de jaren ‘50 en begin jaren ‘60 van de vorige eeuw, beschikt Musters onmiskenbaar over affiniteit met de weervisserij.